خبرنگار:مجتبی ظهرابی| جلسه امروز چهارشنبه 21 تیرماه شورای اسلامی شهر داریون به صورت غیر علنی برگزار می شود. ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون با اعلام این مطلب به خبرنگار سایت داریون نما گفت: به جهت پاره ای تصمیم گیری ها درباره پمپ بنزین داریون و همچنین بحث استعفای بهرام هوشیار از عضویت در […]

خبرنگار:مجتبی ظهرابی|
جلسه امروز چهارشنبه 21 تیرماه شورای اسلامی شهر داریون به صورت غیر علنی برگزار می شود.


ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون با اعلام این مطلب به خبرنگار سایت داریون نما گفت: به جهت پاره ای تصمیم گیری ها درباره پمپ بنزین داریون و همچنین بحث استعفای بهرام هوشیار از عضویت در شورای شهر داریون تشخیص دادیم جلسه این هفته شورای شهر داریون به صورت غیر علنی برگزار شود