خبرنگار:علي مختاري/ بازی دوستانه تیم های شهدای دودج و شهاب خیرآباد با تساوی به پایان رسید. به گزارش داريون نما در این بازی که روز جمعه در زمین ورزشی شهدای خیرآباد برگزار شد دو تیم به تساوی 5بر5رسیدند. گلهای تیم خیرآباد را علیرضا قائدی 3گل، محمد مرادی 2گل و برای شهدای دودج نیز علی مختاری […]

خبرنگار:علي مختاري/

بازی دوستانه تیم های شهدای دودج و شهاب خیرآباد با تساوی به پایان رسید.


به گزارش داريون نما در این بازی که روز جمعه در زمین ورزشی شهدای خیرآباد برگزار شد دو تیم به تساوی 5بر5رسیدند.
گلهای تیم خیرآباد را علیرضا قائدی 3گل، محمد مرادی 2گل و برای شهدای دودج نیز علی مختاری ،قاسم زارعی ،فرج امیدوار،آارش زارع و حبیب فتوح ابادی گلزنی کردند.
داوری این بازی به عهده هادی زارعی به کمک مهدی برنجی و امیر قائدی بود.