شب گذشته برخورد راكب موتور سوار با عابر پياده منجر به كشته شدن موتور سوار و همچنين زخمي شدن عابر پياده در داريون شد. به گزارش داريون نما در اين حادثه كه روبروي مركز خدمات جهاد كشاورزي داريون به وقوع پيوست موتورسوار 17 ساله به نام محمد زارعي(فرزند سيروس) به عابر پياده كه در حال […]

شب گذشته برخورد راكب موتور سوار با عابر پياده منجر به كشته شدن موتور سوار و همچنين زخمي شدن عابر پياده در داريون شد.
به گزارش داريون نما در اين حادثه كه روبروي مركز خدمات جهاد كشاورزي داريون به وقوع پيوست موتورسوار 17 ساله به نام محمد زارعي(فرزند سيروس) به عابر پياده كه در حال گذر از عرض جاده بود به شدت برخورد كرد.

بر اساس اين گزارش موتور سوار پس از برخورد با عابر پياده(قليچ خاني) تعادلش را از دست داد و به جدول خيابان برخورد كرد.
دو مجروح به بيمارستان شهيد رجايي شيراز منتقل شدند اما پس از چند ساعت، محمد زارعي كه به شدت مجروح شده بود از دنيا رفت.
به گزارش داريون نما عابر پياده نيز از ناحيه پا به شدت مصدوم شده و حتي گفته مي شود خونريزي داخلي دارد.