جلسه شوراي اسلامي شهر داريون اين هفته به صورت غير علني برگزار شد. به دليل اينكه خبرنگار داريون نما در جلسه حضور نداشت از محتواي جلسه اين هفته شوراي شهر داريون اطلاع چنداني نداريم. خبرنگاران داريون نما اما در گفت و گو با ناصر شرفي(رييس شوراي شهر داريون) و بهرام هوشيار(عضو مستعقي شورا) به حاشيه […]

جلسه شوراي اسلامي شهر داريون اين هفته به صورت غير علني برگزار شد. به دليل اينكه خبرنگار داريون نما در جلسه حضور نداشت از محتواي جلسه اين هفته شوراي شهر داريون اطلاع چنداني نداريم.
خبرنگاران داريون نما اما در گفت و گو با ناصر شرفي(رييس شوراي شهر داريون) و بهرام هوشيار(عضو مستعقي شورا) به حاشيه هاي جالبي دست يافتند كه قطعا خواندن آن خالي از لطف نيست.
به گزارش داريون نما ناصر شرفي درباره استعفاي بهرام هوشيار گفت: با صحبت و اصرار زيادي كه اعضاي شوراي شهر داريون با وي داشتند هوشيار قانع شد تا همچنان در شورا بماند.


وي افزود: به بهرام هوشيار گفتيم چون مشغله كاري داري اين مدت باقي مانده را يك هفته در ميان در جلسات شركت كن و وي نيز قبول كرد.
رييس شوراي اسلامي شهر داريون اظهار داشت: اين مورد مصوب شده و به امضاي اعضاي شوراي شهر نيز رسيده است.
با توجه به گفته هاي ناصر شرفي خبرنگار داريون نما با بهرام هوشيار تماس گرفت و موضوغ استعفايش را جويا شد. اما در كمال تعجب حرفهاي بهرام هوشيار با صحبت هاي ناصر شرفي در تضاد بود.
به گزارش داريون نما هوشيار گفت بنده در جلسه امروز علي رغم اصرار زياد اعضا مبني بر ماندنم در شورا اما از همه حلاليت طلبيدم و اعلام كردم كه ديگر در جلسات شوراي اسلامي شهر داريون شركت نمي كنم!
وي در پاسخ به اين نكته كه شرفي اعلام كرده ماندن شما در شورا مصوب و به امضا اعضا رسيده اظهار داشت: اين موضوع را بررسي مي كنم و اگر در صورت جلسه شورا قيد شده باشد اعلام مي كنم آن را حذف كنند.

هوشيار گفت: منتظر حضور يوسف بذرافكن(عضو علي البدل شورا) در جلسات شوراي اسلامي شهر داريون هستم.
نكته:سايت داريون نما به جهت روشن شدن اين مساله در انتظار پاسخ مناسبي از اعضاي شورا شهر داريون است.