بهرام هوشيار كه با 2 هزارو160 راي در انتخابات شوراي اسلامي شهر داريون به عنوان نفر اول انتخاب شده بود روز گذشته استعفاي خود را به ناصر شرفي رييس شوراي اسلامي شهر داريون اعلام كرد. به گزارش داريون نما بر اساس قانون هر عضو شوراي اسلامي كه قصد استعفا داشته باشد بايد استعفاي خود را […]

بهرام هوشيار كه با 2 هزارو160 راي در انتخابات شوراي اسلامي شهر داريون به عنوان نفر اول انتخاب شده بود روز گذشته استعفاي خود را به ناصر شرفي رييس شوراي اسلامي شهر داريون اعلام كرد.
به گزارش داريون نما بر اساس قانون هر عضو شوراي اسلامي كه قصد استعفا داشته باشد بايد استعفاي خود را به رييس شورا تحويل دهد و در صورت موافقت رييس شورا استعفايش پذيرفته مي شود.

بهرام هوشيار كه به عنوان نماينده اول مردم داريون براي شوراي شهر برگزيده شده بود استعفا كرد

بهرام هوشيار در گفت و گو با سايت داريون نما با تاييد استعفاي خود اظهار داشت : در گفت و گويي كه با زارع شهردار داريون داشتم وي اعلام كرد كه استعفاي من از سوي ناصر شرفي رييس شوراي شهر داريون مورد موافقت قرار گرفته است.
اين عضو مستعفي شوراي شهر داريون درباره دلايل استعفايش گفت: به دليل شرايط كاري و اينكه منزلم هم در خارج از داريون(شيراز) قرار دارد تصميم گرفتم از عضويت در شوراي شهر داريون استعفا دهم.
هوشيار افزود: به دليل مشغله كاري نمي توانستم همكاري و نظارت كاملي بر شهردار و شوراي شهر داشته باشم
به همين دليل تصميم گرفتم از شورا استعفا دهم تا نفر بعدي كه در داريون حضور دارد بتواند بهتر و بيشتر در خدمت مردم باشد.
بهرام هوشيار در ادامه اين گفت و گو اظهار داشت: من تمام تلاشم را در اين مدت انجام دادم. در دوره دو ساله اول كه رييس شورا بودم مهر شورا هميشه همراهم بود تا كارهاي مردم را انجام بدهم.

به احتمال زياد يوسف بذرافكن كه به عنوان عضو علي البدل شورا معرفي شده بود عضو جديد شوراي شهر داريون و جايگزين بهرام هوشيار خواهد شد

وي گفت: من تا حد توانم كار خود را در شورا انجام دادم با اين حال ضمن تشكر از همه مردم داريون بابت كم كاري هاي انجام شده حلاليت مي طلبم.
به گزارش داريون نما به احتمال زياد يوسف بذرافكن كه در انتخابات شوراي شهر داريون به عنوان عضو علي البدل انتخاب شد جايگزين بهرام هوشيار در شوراي اسلامي شهر داريون خواهد شد.