سال گذشته و در پی بازداشت چند عضو شورای اسلامی شهر شیراز، ادامه حضور دو عضو از اعضای بازداشت شده تا زمان تعیین تکلیف نهایی در خصوص اتهامات وارده، دارای اشکال قانونی تشخیص داده و از آن دو عضو خواسته شد تا نهایی شدن موضوع، از حضور در جلسات شورای شهر شیراز خودداری کنند. حالا […]

سال گذشته و در پی بازداشت چند عضو شورای اسلامی شهر شیراز، ادامه حضور دو عضو از اعضای بازداشت شده تا زمان تعیین تکلیف نهایی در خصوص اتهامات وارده، دارای اشکال قانونی تشخیص داده و از آن دو عضو خواسته شد تا نهایی شدن موضوع، از حضور در جلسات شورای شهر شیراز خودداری کنند.


حالا و پس از گذشت بیش از6ماه، با اعلام رسمی فرمانداری، رییس شورای شهر شیراز رسما از دو عضو علی البدل برای شرکت در جلسات شورا دعوت کرده و این دوعضو به تازگی مراسم سوگند خود را به جا آوردند.
در شورای اسلامی شهرداریون نیز پس از استعفای بهرام هوشیار از عضویت در شورای اسلامی شهر داریون عضو علی البدل این شورا-یوسف بذرافکن- باید در شورا حاضر شده و سوگند یاد کند.
حضوربا انگیزه حجت الاسلام میری‮ ‬و محمد حقنگر‮ دو عضو علی البدل شورای اسلامی شهر شیراز در جلسات این شورا نشان می دهد که یک سال هم زمان مناسبی برای خدمت به مردم است.
این کار را باید یوسف بذرافکن نیز انجام دهد و با حضور در شورای اسلامی شهر داريون آنچه در توان دارد برای خدمت به مردم به کار گیرد.