توزیع مرغ گرم دولتی به قیمت 4650 تومان در بازار  منجر به تشکیل صف‌های طولانی و نوبت‌بندی برای دریافت این کالا شده است. اين روزها مرغ حسابي كمياب شده و مردم بي محابا به دنبال آنند. تصاويري كه در ادامه مي بينيد شلوغي صف هاي خريد مرغ در تهران را نشان مي دهد. خدا را […]

توزیع مرغ گرم دولتی به قیمت 4650 تومان در بازار  منجر به تشکیل صف‌های طولانی و نوبت‌بندی برای دریافت این کالا شده است.

اين روزها مرغ حسابي كمياب شده و مردم بي محابا به دنبال آنند.

تصاويري كه در ادامه مي بينيد شلوغي صف هاي خريد مرغ در تهران را نشان مي دهد. خدا را شكر كه صف خريد مرغ در داريون اينگونه نيست!