خبرنگار:احمدرضا ارج زاده| در آستانه ماه مبارك رمضان به مناسبت دهه بهداشت و نكوداشت مساجد  بچه هاي مسجدالمهدي روستاي تربر جعفري به نظافت و غبارروبي مسجد روستا پرداختند.

خبرنگار:احمدرضا ارج زاده|

در آستانه ماه مبارك رمضان به مناسبت دهه بهداشت و نكوداشت مساجد  بچه هاي مسجدالمهدي روستاي تربر جعفري به نظافت و غبارروبي مسجد روستا پرداختند.