تا كنون 19 نفر از تعداد 25 برنده مسابقه ميلاد منجي عالم بشريت مشخصات خود را جهت دريافت جوايز اين مسابقه ارسال كرده اند. به گزارش داريون نما اسامي اين 19 نفر به شرح زير است: ۱-محمود ثانوی سورکی ۲- مرتضی فیض عارفی ۳- مصطفی رشیدی ۴- مهر ناز صفا خواه ۵- مهدی نصر الهی […]

تا كنون 19 نفر از تعداد 25 برنده مسابقه ميلاد منجي عالم بشريت مشخصات خود را جهت دريافت جوايز اين مسابقه ارسال كرده اند.

به گزارش داريون نما اسامي اين 19 نفر به شرح زير است:

۱-محمود ثانوی سورکی

۲- مرتضی فیض عارفی

۳- مصطفی رشیدی

۴- مهر ناز صفا خواه

۵- مهدی نصر الهی

۶ -نصر اله ثابتی

۷- زهره ناظمی

۸- فرزانه سادات موسوی

9 -شیرین ناظمی

10 -علی اصغر جابری

11-حسین ملک حسینی

12 -محمد عرفان عطایی

13-سجاد آخوند

14 -فاطمه شاهی حاجی کندی

15-آرش غفوری

16 -محمد حسین نصر الهی

17 -محمد عامریان

18 -حسین ناظمی

19 -سمیرا گائینی

نكته اول:6 برنده ديگر كه تا كنون موفق به ارسال مشخصات خود نشده اند تا پايان هفته جاري فرصت دارند مشخصات خود را از طريق فرم تماس با ما سايت داريون نما ارسال كنند.

نكته دوم: اسامي 6 نفري كه مشخصاتشان دريافت نشده :سمیرا غفوری، اشرف ایرجی،محمد مهدی یاوری،غزل قاسم پور،امیر عزیز خانی،رقیه نقدی