عكس و خبر: يوسف بذرافكن| در تصوير زير وضعیت نامطلوب  يكي از مساجد مخروبه داريون مشاهده می شود. خبرنگار داريون نما با چند نفر از همسایگان این مساجد گفتگو کرد. یکی از آنها که از سادات است گفت : روزگاری این مساجد از رونق فراواني برخودار بود و مرکز تبلیغات دینی سردار شهید حاج شیر […]

عكس و خبر: يوسف بذرافكن|

در تصوير زير وضعیت نامطلوب  يكي از مساجد مخروبه داريون مشاهده می شود. خبرنگار داريون نما با چند نفر از همسایگان این مساجد گفتگو کرد. یکی از آنها که از سادات است گفت : روزگاری این مساجد از رونق فراواني برخودار بود و مرکز تبلیغات دینی سردار شهید حاج شیر علی سلطانی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود و آن شهید برزگوار با تاسیس کتابخانه و برگزاری جلسات مذهبی به تربیت نوجوانان می پرداخت كه متاسفانه اکنون به این وضعیت در آمده است.

یکی ازجوانان همسایه مسجد جامع داریون نيز در اين رابطه گفت :این مسجد در دوران حاج آقا صفری اولین امام جمعه داریون دارای اتاق و در و پنجره بود   ایشان گفت می خواهیم این مسجد را بازسازی کنیم و دستور تخريب آن را داد ولی از سال 80 که این مسجد خراب شده هنوز هیچ اقدامی برای بازسازی آن نشده است وهم اکنون در حالی که در مجاورت سالن ورزشی داریون واقع شده ، در طول شبانه روز صدها جوان به این سالن می آیند و می توانند از این مسجد برای انجام فرائض دینی استفاده کنند. متاسفانه این مسجد به محل انتقال فاضلاب منازل مجاور تبدیل شده است در حالی که خانه خدا حرمت و قداست دارد.