هفته صرفه جويي در مصرف آب گرامي باد هفته اول تیر، هم زمان با شروع فصل تابستان، هفته صرفه جویی در مصرف آب نام گذاری شده است. آب، این سرچشمه زندگی را خداوند به اندازه نیاز و کفاف موجودات زنده آفریده است، چنان که خود می فرماید: «ما همه چیز را به اندازه آفریدیم» و […]

هفته صرفه جويي در مصرف آب گرامي باد

هفته اول تیر، هم زمان با شروع فصل تابستان، هفته صرفه جویی در مصرف آب نام گذاری شده است. آب، این سرچشمه زندگی را خداوند به اندازه نیاز و کفاف موجودات زنده آفریده است، چنان که خود می فرماید: «ما همه چیز را به اندازه آفریدیم» و در آیه ای دیگر فرموده است: «چیزی وجود ندارد مگر اینکه خزاینش نزد ماست و نمی فرستیم و ایجاد نمی کنیم مگر به اندازه معیّن و حساب شده.»
آب، حیاتی ترین ماده مورد نیاز موجودات روی زمین است که نقشی اساسی در زندگی آنان ایفا می کند، چنان که خداوند، آن را مهم ترین عامل حیات و زندگی می داند و می فرماید: «و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم» یا «خداوند هر جنبنده ای را از آب بیافرید».
با آنکه بیش از 71 درصد از سطح کره زمین را آب پوشانده است، تنها 3 درصد از کل آب های موجود دنیا را آب شیرین تشکیل می دهد و از این میزان، سهم کشور ما از آب شیرین و قابل دسترس بسیار ناچیز است. با توجه به اینکه ایران، از جمله کشورهای پهناور دنیاست و نیاز به آب شیرین در بخش های گوناگون، از جمله کشاورزی بسیار فراوان است، استفاده بهینه از آب، موجب بهره مندی از فعالیت های اقتصادی مناسب و سامان دهی اقتصاد کشور می شود. با مصرف درست و بهینه آب و هدایت آن به بخش کشاورزی، می توان بسیاری از مواد غذایی مورد نیاز کشور را تأمین کرد تا نیازمند بیگانگان نباشیم.
آب، این زلال زندگی بخش، در پیدایش طراوت و شادابی محیط نقش مؤثری دارد. با صرفه جویی در مصرف آب می توان هزینه مربوط به تصفیه آن را صرف آب رسانی به مناطقی کرد که دچار کمبود آب هستند.
در این راستا برای فرهنگ مصرف بهینه آب وزارت نیروهرساله اول لغایت 7 تیرماه را هفته صرفه جویی در مصرف آب نام گذاری می کند.

پنج شنبه اول تیرماه 1391

آب،تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
*آب یک کالای اقتصادی است. با مصرف بهینه آن در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مشارکت کنیم.
*آیا می دانید با توجه به خشکسالی نسبت به میانگین بارندگی، در استان فارس با 21 درصد کاهش بارندگی مواجهیم.

 

 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس
اداره آبفا داریون