همانگونه كه احتمالا تا كنون هم متوجه شده ايد در حادثه اي كه يكي دو شب گذشته در داريون روي داد متاسفانه راكب نوجوان موتور سوار جان خود را از دست داد و همچنين يك نفر نيز به شدت مصدوم شد. به گزارش داريون نما متاسفانه مدتهاست بولوار اصلي شهر داريون كه به جاده شيراز […]

همانگونه كه احتمالا تا كنون هم متوجه شده ايد در حادثه اي كه يكي دو شب گذشته در داريون روي داد متاسفانه راكب نوجوان موتور سوار جان خود را از دست داد و همچنين يك نفر نيز به شدت مصدوم شد.
به گزارش داريون نما متاسفانه مدتهاست بولوار اصلي شهر داريون كه به جاده شيراز ختم مي شود روزها و شب ها صحنه خودنمايي و جولان دادن موتورسواراني است كه بي هيچ مانعي و با سرعت زياد و بي احتياطي تمام در حال حركت هستند.
اين موتور سواران علاوه بر اينكه باعث ايجاد خطر و مزاحمت براي ديگران مي شوند با جان خود نيز بازي مي كنند.
تازه ترين نمونه كشته شدن راكب نوجوان موتور سوار بود كه ضمن برخورد با عابري پياده و مجروح كردن وي، جان خود را از دست داد و خانواده اي را عزادار كرد.
در اين باره چند نكته وجود دارد كه به نظر مي رسد رعايت كردن آن مي تواند باعث جلوگيري از بروز چنين حوادثي شود.
اول اينكه خانواده ها نبايد تا احساس كردند فرزندشان به دوران نوجواني رسيده بلافاصله و با كوچكترين درخواست فرزندشان چنين وسيله نقليه خطرناكي را براي آنها تهيه كنند. به هر حال نو جوانان و جوانان به اقتضاي سنشان احساسي هستند و وقتي سوار بر موتور مي شوند ديگر منطق را فراموش مي كنند و كاملا بي احتياط مي شوند.
به نظر مي رسد نيروي محترم انتظامي داريون كه انصافا زحمت بسياري هم مي كشند بايد جدي تر با اين موتورسواران برخورد كنند تا لااقل اين جوانان و نوجوانان بدانند قانون با چنين كارهايي و ايجاد مزاحمت براي مردم به شدت مخالف است.
ختم كلام اينكه حل اين مشكل نياز به يك همت همگاني دارد. از خانواده ها تا مسوولين همه بايد به نوعي در رفع اين مشكل كمك كنند و تنها از يك نهاد  كاري بر نمي آيد.
اميدواريم ديگر شاهد بروز چنين حوادث تلخي نباشيم.