در پي استعفاي بهرام هوشيار از عضويت در شوراي شهر داريون سايت داريون نما با يوسف بذرافكن گزينه اصلي جايگزيني هوشيار گفت و گويي كوتاه انجام داد. به گزارش داريون نما يوسف بذرافكن گفت:وجود آقای هوشیار به عنوان نفر اول شورا و عضوی به تمام معنا متدین در شورای شهر لازم و ضروری است و […]

در پي استعفاي بهرام هوشيار از عضويت در شوراي شهر داريون سايت داريون نما با يوسف بذرافكن گزينه اصلي جايگزيني هوشيار گفت و گويي كوتاه انجام داد.
به گزارش داريون نما يوسف بذرافكن گفت:وجود آقای هوشیار به عنوان نفر اول شورا و عضوی به تمام معنا متدین در شورای شهر لازم و ضروری است و آقای رییس نباید به هیچ عنوان این استعفا را بپذیرد.


وي افزود:اعتقاد دارم بهرام هوشيار بايد با تمام قوت و قدرت تا پایان دوره سوم شورا همچنان به خدمت خود ادامه دهد.
بذرافكن ادامه داد:،نبودن آقاي هوشيار در داریون عذر موجهی براي استعفا نیست چون از اعضای شورا تنها دو نفر در داریون سکونت دارند .
وي اظهار داشت:هر چند حقیر بر اساس آمار رسمی آراء، فقط با یک رای کمتر هم اکنون عضو علی البدل شورا هستم اما دوست ندارم که جانشین دوست و همکار عزیزم آقای هوشیار باشم و ترجیح می دهم سر نوشت ترکیب جدید شورا را در انتخابات سال 91به آراء مردم بسپاریم . چون کار کردن در شورایي که آخرین ماه های خدمت خود را سپری می کند کار بسیار دشوار و شاید محال باشد و نمی توان انتظارات مردم را بر آورده کرد و اقدام اساسی و مهمی را انجام داد.
بذرافكن در پايان گفت: امیداوارم آقای هوشیار همچنان هوشیارانه از حقوق مردم دفاع کند و همچنان در شورا بماند.