“بخش شدن”؛ این آرزوی دیرینه ای است که سالهاست داریونی ها در حسرت آنند.سالهاست داریونی ها دوست دارند از دهستان به بخش تبدیل شوند اما هر بار به موانعی بر می خورند. داریونی ها اعتقاد دارند با تبدیل” دهستان” داریون به “بخش” امکانات خوبی به سوی این منطقه سراریز می شود و بسیاری از محرومیت […]

“بخش شدن”؛ این آرزوی دیرینه ای است که سالهاست داریونی ها در حسرت آنند.سالهاست داریونی ها دوست دارند از دهستان به بخش تبدیل شوند اما هر بار به موانعی بر می خورند.
داریونی ها اعتقاد دارند با تبدیل” دهستان” داریون به “بخش” امکانات خوبی به سوی این منطقه سراریز می شود و بسیاری از محرومیت ها و کاستی ها از بین می رود.
به گزارش داریون نما چند سالی است که مسوولین داریون از امام جمعه گرفته تا شورای شهربه صورت جدی دنبال بخش شدن داریون هستند.
در این میان یکی از نمایندگانی که بیشتر از سایرین پی گیر این موضوع مهم است کسی نیست جز جعفر قادری نماینده شیراز و داریون در مجلس شورای اسلامی.
به دلیل اطلاع و اشراف این نماینده مجلس بر روی موضوع تبدیل داریون از دهستان به بخش، سایت داریون نما گفت و گویی تلفنی با وی انجام داده است.


به گزارش داریون نما قادری گفت: طرح بخش شدن داریون با پی گیری های انجام شده به استانداری فارس رسیده است و باید استانداری این طرح را برای وزارت کشور ارسال کند تا در آنجا به این تقاضا ترتیب اثر داده شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با پی گیریهای خود برای بخش شدن داریون به خبرنگار داریون نما گفت: بنده شخصا و بارها این موضوع را هم از شخص استاندار و هم از معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس پی گیری کر ده ام و به آنان تذکر داده ام که هر چه زودتر این طرح به وزارت کشور ارسال شود اما هنوز ترتیب اثر داده نشده است.
جعفر قادری در ادامه اظهارداشت: باید مسوولین داریونی از جمله اعضای شورای اسلامی شهر همچنان و به صورت جدی این قضیه را پی گیری کنند تا استانداری طرح بخش شدن داریون را به وزارت کشور ارسال کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‮ ‬افزود‮:‬بنده‮ ‬نیز‮ ‬به‮ ‬عنوان‮ ‬نماینده‮ ‬مردم‮ ‬داریون‮ ‬همچنان‮ ‬پی‮ ‬گیر‮ ‬این‮ ‬مساله‮ ‬خواهم‮ ‬بود‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬این‮ ‬رابطه‮ ‬مجددا‮ ‬با‮ ‬استانداری‮ ‬فارس‮ ‬رایزنی‮ ‬خواهم‮ ‬کرد‮.‬
وی‮ ‬در‮ ‬پایان‮ ‬ابراز‮ ‬امیدواری‮ ‬کرد‮ ‬با‮ ‬ارسال‮ ‬طرح‮ ‬بخش‮ ‬شدن‮ ‬داریون‮ ‬از‮ ‬استانداری‮ ‬به‮ ‬وزارت‮ ‬کشور‮ ‬این‮ ‬خواسته‮ ‬مردم‮ ‬منطقه‮ ‬داریون‮ ‬هرچه‮ ‬سریعتر‮ ‬تحقق‮ ‬یابد‮.‬