خبرنگار:علی مختاری/ سرمربی تیم فوتبال شهدای دودج ازیک حادثه رانندگی شدید جان سالم به در برد. مجید زارعی که از داریون به سمت دودج در حال حرکت بود  در اثر برخورد خودرو زانتیا به بیرون جاده پرتاب وبه شدت زخمی شد. به گزارش داریون نما وی بلافاصله با رسیدن به موقع اورژانس به شیراز انتقال […]

خبرنگار:علی مختاری/

سرمربی تیم فوتبال شهدای دودج ازیک حادثه رانندگی شدید جان سالم به در برد.
مجید زارعی که از داریون به سمت دودج در حال حرکت بود  در اثر برخورد خودرو زانتیا به بیرون جاده پرتاب وبه شدت زخمی شد.

به گزارش داریون نما وی بلافاصله با رسیدن به موقع اورژانس به شیراز انتقال داده شد.به گفته پزشکان بیمارستان اردیبهشت بعد از چند ساعت عمل جراحی ،حال عمومی وی را رضایت بخش اعلام شده است.