شنيده مي شود كه: مدتي است در شهر داريون عده اي به تبليغ دين زرتشت مي پردازند.ظاهرا اين افراد كه طعمه هاي خود را از ميان جوانان بعضا ساده دل انتخاب مي كنند با دادن وعده هايي خاص به تبليغ دين زرتشت مي پردازند. آزادي بيشتر بين دختر و پسر، بي توجهي به مسايل مذهبي […]

شنيده مي شود كه: مدتي است در شهر داريون عده اي به تبليغ دين زرتشت مي پردازند.ظاهرا اين افراد كه طعمه هاي خود را از ميان جوانان بعضا ساده دل انتخاب مي كنند با دادن وعده هايي خاص به تبليغ دين زرتشت مي پردازند.
آزادي بيشتر بين دختر و پسر، بي توجهي به مسايل مذهبي و… از جمله مسايلي است كه مبلغان دين زرتشت مطرح مي كنند. اين مهم نشان مي دهد كه كارهاي فرهنگي بيشتري بايد در سطح منطقه داريون انجام شود.


گفته مي شود كه: دو عضو شوراي اسلامي شهر داريون(حجت الاسلام سيد عباس هاشمي و اشرف السادات چاووش زاده) كه در جلسه شوراي اداري شهرستان شيراز كه در داريون برگزار شد حضور نداشته اند  اعلام كرده اند به دليل تغيير پياپي وقت جلسه و عدم اطلاع رساني صحيح نتوانسته اند در اين جلسه مهم شركت كنند!