خبرنگار:مجتبی ظهرابی| درجلسه امروز شورای اسلامی شهر داریون که به صورت غیر علنی برگزار شد علاوه بر امور معمول شهرداری وشهرداریون استعفای بهرام هوشیار از شورای شهر داریون نیز مورد بحث قرار گرفت. با اینکه خبرنگار سایت داریون نما در این جلسه حضور نداشت اما پس از اتمام جلسه در گفتگوی تلفنی با ناصر شرفی […]

خبرنگار:مجتبی ظهرابی|

درجلسه امروز شورای اسلامی شهر داریون که به صورت غیر علنی برگزار شد علاوه بر امور معمول شهرداری وشهرداریون استعفای بهرام هوشیار از شورای شهر داریون نیز مورد بحث قرار گرفت.

با اینکه خبرنگار سایت داریون نما در این جلسه حضور نداشت اما پس از اتمام جلسه در گفتگوی تلفنی با ناصر شرفی رییس شورای شهرداریون،وی محوریت جلسه امروز را بحث استعفای بهرام هوشیار عنوان کرد وگفت:علیرغم نارضایتی اعضای شورا مبنی بر استعفای بهرام هوشیار،اما وی رضایت به ادامه فعالیت در این مدت باقی مانده در شورا نداد واستعفای وی قطعی شد.

شرفی افزود:در جلسه بعدی شورا استعفای بهرام هوشیار مصوب خواهد شد و مراحل اداری وقانونی آن را انجام خواهیم داد ودر بحث جانشینی بهرام هوشیار نیز با معرفی جانشین وی(یوسف بذرافکن) طی گزارشی به فرمانداری اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.

گفتنی است بهرام هوشیار دلیل استعفای خود را مشغله کاری ونداشتن فرصت و وقت کافی جهت رسیدگی به مشکلات و امور شهر داریون عنوان کرده است وبرای جلو گیری از شبهه در مورد دلیل استعفایش گفته است که در تریبون نماز جمعه با مردم داریون صحبت خواهم کرد و دلیل استعفایم را توضیح خواهم داد.