حجّ پاسخ به دعوتنامه خدا و دعوت و ندای ابراهیم ـ ع ـ است. حجّ، پرواز معنوی و تمرین برای لقاءاللّه‏ است. حجّ، یک هجرت است. حجّ، گذشتن از علاقه‏ هاست. حجّ، از خود گذشتن و به خدا پیوستن است. حجّ، بازنگری تاریخ انبیاست. حجّ، نشان از ژرفای تاریخ نورانی انبیا و اولیای الهی دارد. […]

حجّ پاسخ به دعوتنامه خدا و دعوت و ندای ابراهیم ـ ع ـ است.
حجّ، پرواز معنوی و تمرین برای لقاءاللّه‏ است.
حجّ، یک هجرت است.
حجّ، گذشتن از علاقه‏ هاست.
حجّ، از خود گذشتن و به خدا پیوستن است.
حجّ، بازنگری تاریخ انبیاست.
حجّ، نشان از ژرفای تاریخ نورانی انبیا و اولیای الهی دارد.
حجّ، گردهمایی پاکان و نیکان، وارستگان معنویّت‏گرا و از دنیا رستگان آخرت‏گراست.
حجّ، نمایشی جامع از سیر روحی انسانهای کامل در مسیر تقرّب به خداست.
حجّ، پیام‏آور ایجاد و بنای جامعه ‏ای به دور از رذائل مادی و معنوی است.
حجّ، تجلّی و تکرار همه صحنه‏ های عشق ‏آفرین زندگی یک انسان و یک جامعه متکامل در دنیاست و مناسک حجّ، مناسک زندگی است.
حجّ، باز ساخت عرصات قیامت است.
حجّ، هم رهبانیّت اسلام است هم قوام دین و دنیا.
حجّ، هم منافع است هم ذکر خدا.
حجّ، دعوت است، دعوتی برای نمایش پرشکوه عشق، ایثار، سعی، تلاش، توکّل، شناخت، ستیز با یأس‏ها، نگریستن هوشمندانه به آرمانها و آرزوهای بلند، زمزمه با اللّه‏، همراه شدن با پیامبر ـ ص ـ ، آشنا شدن با رازها و رمزهای این تعلیم بزرگ.

عكس هايي كه در ادامه مشاهده مي كنيد حاصل سفر حاج حسن بذرافكن از كاربران سايت داريون نماست كه همين چند روز پيش از زيارت خانه خدا بازگشته است.