جلسه امروز چهارم مردادماه 91 شوراي اسلامي شهر داريون به صورت غير علني برگزار مي شود. خبرنگار داريون نما در تماس با ناصر شرفي متوجه شد كه جلسه اين هفته شوراي اسلامي شهر داريون نيز همانند جلسه پيشين به صورت غير علني برگزار مي شود. نكته اول:ظاهرا بحث اصلي جلسه امروز شوراي اسلامي شهر داريون […]

جلسه امروز چهارم مردادماه 91 شوراي اسلامي شهر داريون به صورت غير علني برگزار مي شود.

خبرنگار داريون نما در تماس با ناصر شرفي متوجه شد كه جلسه اين هفته شوراي اسلامي شهر داريون نيز همانند جلسه پيشين به صورت غير علني برگزار مي شود.

نكته اول:ظاهرا بحث اصلي جلسه امروز شوراي اسلامي شهر داريون درباره موضوع استعفاي بهرام هوشيار است. گويا در اين جلسه مشخص مي شود كه بالاخره بهرام هوشيار در شوراي شهر داريون مي ماند يا خير.

نكته دوم:از وقتي گزارش جلسات شوراي اسلامي شهر داريون در سايت داريون نما پوشش داده مي شود ظاهرا تعداد جلسات غير علني اين شورا افزايش يافته است!