انتشار خبر استعفاي يوسف بذرافكن در بخش اخبار ويژه سايت داريون نما از مسووليت كانون فرهنگي وحدت آموزش و پرورش داريون با واكنش محمد زارعي مسوول نمايندگي آموزش و پرورش داريون همراه شد. به گزارش داريون نما مسوول نمايندگي آموزش و پرورش داريون جوابيه اي بر اخبار ويژه داريون نما ارسال كرده كه در ادامه […]

انتشار خبر استعفاي يوسف بذرافكن در بخش اخبار ويژه سايت داريون نما از مسووليت كانون فرهنگي وحدت آموزش و پرورش داريون با واكنش محمد زارعي مسوول نمايندگي آموزش و پرورش داريون همراه شد.

به گزارش داريون نما مسوول نمايندگي آموزش و پرورش داريون جوابيه اي بر اخبار ويژه داريون نما ارسال كرده كه در ادامه آن را ملاحظه مي فرماييد.

پایگاه محترم اطلاع رسانی و خبری تحلیلی داریون نما
با سلام
احتراما مطلبی در سایت داریون نما ملاحظه گردید مبنی بر اینکه آقای یوسف بذرافکن به علت کمبود امکانات و نیروی انسانی از سمت مدیریت کانون فرهنگی-تربیتی وحدت داریون قصد استعفاء دارد و به تدریس در مدرسه خواهد پرداخت .
در جواب به این خبر لازم به ذکر است که برادر یوسف بذرافکن با داشتن ۲۷ سال سابقه کار به دلیل اینكه نزدیک به بازنشستگی است و به دلیل اینکه در دوران بازنشستگی از حقوق بیشتری برخوردار گردد خودشان تقاضای تصدی پست مدیریت دبستان حقیقت جو داریون را داشته و با اصرار خودشان و نه به استعفا در سمت مدیر دبستان مذکور منصوب گشته اند و این به خاطر تاثیر حق مدیریت ایشان در حقوق بازنشستگی نامبرده بوده است نه به علت کمبود امکانات و نیروی انسانی . لذا خواهشمند است پاسخ این نمایندگی را جهت اطلاع کاربران محترم در سایت درج فرمائید.
  با احترام محمد زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون