من يكي از شاگردان دوران راهنمايي آقاي يوسف بذرافكن هستم. هر جا كه لازم باشد قسم مي خورم و در پيشگاه عدل اللهي شهادت مي دهم كه ايشان در طول سالها خدمت در آموزش و پرورش جز خدمت به خلق خدا و رضايت خدا هدف ديگري نداشته و ندارند. اتفاقا بنده از كانون فرهنگي وحدت […]

من يكي از شاگردان دوران راهنمايي آقاي يوسف بذرافكن هستم. هر جا كه لازم باشد قسم مي خورم و در پيشگاه عدل اللهي شهادت مي دهم كه ايشان در طول سالها خدمت در آموزش و پرورش جز خدمت به خلق خدا و رضايت خدا هدف ديگري نداشته و ندارند.

اتفاقا بنده از كانون فرهنگي وحدت آموزش و پرورش داريون هم شناخت دارم. براي آشنايي با اين كانون راه درازي در پيش نيست كافي است به همين سايت داريون نما مراجعه كنيد و گزارش:“اينجا بوي صميميت مي دهد” را مطالعه كنيد. آن وقت دستتان مي آيد كانون داريون چقدر امكانات و نيروي انساني كارآمد دارد.

لطفا به قسمتي از جوابيه مسوول نمايندگي آموزش و پرورش داريون توجه كنيد:“برادر یوسف بذرافکن با داشتن ۲۷ سال سابقه کار به دلیل اینکه نزدیک به بازنشستگی است و به دلیل اینکه در دوران بازنشستگی از حقوق بیشتری برخوردار گردد خودشان تقاضای تصدی پست مدیریت دبستان حقیقت جو داریون را داشته و با اصرار خودشان و نه به استعفا در سمت مدیر دبستان مذکور منصوب گشته اند و این به خاطر تاثیر حق مدیریت ایشان در حقوق بازنشستگی نامبرده بوده است نه به علت کمبود امکانات و نیروی انسانی .”

آقاي زارع چرا اصرار آقاي يوسف بذرافكن مبني بر كناره گيري از كانون وحدت آموزش و پرورش را با ديد منفي نگاه كرده ايد؟

به اين فكر كرده ايد كه اصرار يوسف بذرافكن براي استعفا ممكن است از كمبود امكانات و نيروي انساني باشد؟

يوسف بذرافكن اگر دنبال حق مديريت بود 15 سال عمر خود را در كانون آن هم بدون دريافت حق مديريت صرف نمي كرد؟

نه، آقاي زارع اين جواب يك عمر زحمت و مرارت يوسف بذرافكن نيست كه بياييد و بگوييد ايشان به دليل دريافت حق مديريت استعفا داده اند.

شما بايد مي گفتيد وي 15 سال از حق مديريت خود گذشته تا به فعاليتهاي فرهنگي در آموزش و پرورش بپردازد. گيريم كه اصلا هدف يوسف بذرافكن دريافت حق مديريت بوده به نظر شما حالا كه وي در آستانه بازنشستگي است نبايد به فكر آينده خود و خانواده اش باشد؟

آقاي زارع من شما را انسان شريف،با اخلاق،اهل فهم و با معرفتي مي دانم. اعتقاد شخصي ام اين است كه شما جزو بهترين مسوولين نمايندگي آموزش و پرورش داريون بوده ايد. اما گمان مي كنم درباره يوسف بذرافكن و جوابيه اي كه داده ايد و در سايت داريون نما هم منتشر شده -كه البته به نظر من مدير سايت داريون نما نبايد آن را منتشر مي كرد- تند رفته و از عدالت خارج شده ايد.ما از شما توقع بيشتري داريم. حق يارتان.

نكته: سايت داريون نما به عنوان رسانه اي بي طرف آمادگي دارد تا حرف هاي مسوول نمايندگي آموزش و پرورش داريون را هم  بر اساس قانون مطبوعات با همين تعداد كلمه منتشر كند.