حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمدحسن اختري دبير كل محترم مجمع جهاني اهل بيت(ع) بدين وسيله و از طريق پايگاه خبري-تحليلي داريون نما -به عنوان تنها رسانه رسمي اين منطقه- بنا بر وظيفه ديني و مذهبي خود به اطلاع شما مي رسانيم كه شهر داريون در 36 كيلومتري شيراز با وجود برخورداري از جمعيتي […]

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمدحسن اختري
دبير كل محترم مجمع جهاني اهل بيت(ع)
بدين وسيله و از طريق پايگاه خبري-تحليلي داريون نما -به عنوان تنها رسانه رسمي اين منطقه- بنا بر وظيفه ديني و مذهبي خود به اطلاع شما مي رسانيم كه شهر داريون در 36 كيلومتري شيراز با وجود برخورداري از جمعيتي بالغ بر15 هزار نفر اما متاسفانه تنها از وجود يك مسجد بهره مند است.

حجت الاسلام و السلمین ‘ محمد حسن اختری ‘ دبیركل مجمع جهانی اهل بیت (ع)

با توجه به اينكه در شهر داريون دو مسجد قديمي و مخروبه وجود دارد و توجه ويژه به اين نكته مهم كه مساجد پايگاه هاي بزرگ مذهبي-فرهنگي حضور مردم هستند خواهشمند است ترتيبي اتخاد نماييد تا دو مسجد قديمي اين شهر مورد بازسازي و احيا قرار گيرند.
ذكر اين نكته لازم به نظر مي رسد كه مدتهاست در داريون پيروان اديان ديگر مانند زرتشت،بهاييت و… با توجه به خلاء به وجود آمده و ضعف فرهنگي-مذهبي حاصل از كميود پايگاه مهم مسجد در اين شهر به تبليغ دين مورد نظر خود مي پردازند كه اين خود يك هشدار جدي به حساب مي آيد.
با توجه به شرايط موجود لازم به نظر مي رسد تا حضرتعالي و مجموعه مجمع جهاني اهل بيت(ع) بازسازي مساجد داريون را در اولويت كاري خود قرار دهيد.                                                                                                                                        تحريريه پايگاه خبري-تحليلي داريون نما

نكته: اين نامه از طريق ايميل به مجمع جهاني اهل بيت(ع) ارسال شده است.