حجت الاسلام عزيزي امام جمعه محبوب شهر داريون چند روزي است به دليل بيماري در منزل بستري شده است. به گزارش داريون نما امام جمعه داريون به دليل ناراحتي كليه چند روز است كه در منزل بستري است. وضعيت امام جمعه داريون به نحوي است كه وي نتوانست  در نماز جمعه اين هفته داريون شركت […]

حجت الاسلام عزيزي امام جمعه محبوب شهر داريون چند روزي است به دليل بيماري در منزل بستري شده است.

به گزارش داريون نما امام جمعه داريون به دليل ناراحتي كليه چند روز است كه در منزل بستري است. وضعيت امام جمعه داريون به نحوي است كه وي نتوانست  در نماز جمعه اين هفته داريون شركت كند.

اميدواريم حجت الاسلام عزيزي كه منشا خدمات زيادي براي مردم منطقه داريون بوده است هرچه سريعتر بهبودي خود را بازيابد. اين مهم قطعا با دعاي مردم داريون به زودي ميسر خواهد شد.