عكس و خبر:روح الله قرباني| به گزارش داريون نما با درخواست تعدادي از خانواده هاي معظم شهدا درختان گلزار شهداي اين شهر قطع شد. خانواده هاي شهدا علت اين را كار را خرابي سنگ قبور شهدا توسط درختان كاج اعلام كردند. گفتني است اين اقدام با همكاري بسيج،شهرداري و خانواده هاي شهدا انجام شده است. […]

عكس و خبر:روح الله قرباني|
به گزارش داريون نما با درخواست تعدادي از خانواده هاي معظم شهدا درختان گلزار شهداي اين شهر قطع شد.
خانواده هاي شهدا علت اين را كار را خرابي سنگ قبور شهدا توسط درختان كاج اعلام كردند.

گفتني است اين اقدام با همكاري بسيج،شهرداري و خانواده هاي شهدا انجام شده است.