خبرنگار:مجتبي ظهرابي| جلسه امروز شورای اسلامی شهر داریون به علت به حد نصاب نرسیدن اعضاء این شور ا‌برگزار نشد. به گزارش داریون نما ناصر شرفی (رییس شورای اسلامی شهر داریون) دلیل عدم تشکیل جلسه امروز شورا را به حد نصاب نرسیدن  اعضاء عنوان کرد و افزود:با توجه به استعفاي بهرام هوشیار وعدم حضور عضو علي […]

خبرنگار:مجتبي ظهرابي|

جلسه امروز شورای اسلامی شهر داریون به علت به حد نصاب نرسیدن اعضاء این شور ا‌برگزار نشد.

به گزارش داریون نما ناصر شرفی (رییس شورای اسلامی شهر داریون) دلیل عدم تشکیل جلسه امروز شورا را به حد نصاب نرسیدن  اعضاء عنوان کرد و افزود:با توجه به استعفاي بهرام هوشیار وعدم حضور عضو علي البدل -به دلیل به طول انجامیدن مراحل اداری جايگزيني- و همچنین مسافرت حجت الاسلام  هاشمی ديگر عضو شورا ، جلسه به حد نصاب نرسید و تصمیم بر این شد که این هفته نيز جلسه شوراي شهر داريون برگزار نشود.