خبرنگار:مجتبي ظهرابي| جلسه این هفته شورای شهر داریون به علت به حدنصاب نرسیدن اعضا آن تشکیل نشد. به گزارش داریون نما ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون در این رابطه اعلام کرد: حجت الاسلام هاشمی در سفر علامرودشت به سر می برد و همچنین نتوانستیم با روح الله افتخاری هم ارتباط برقرار کنیم در […]

خبرنگار:مجتبي ظهرابي|

جلسه این هفته شورای شهر داریون به علت به حدنصاب نرسیدن اعضا آن تشکیل نشد.


به گزارش داریون نما ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون در این رابطه اعلام کرد: حجت الاسلام هاشمی در سفر علامرودشت به سر می برد و همچنین نتوانستیم با روح الله افتخاری هم ارتباط برقرار کنیم در نتیجه چون تعداد اعضا به حد نصاب نمی رسید جلسه این هفته تشکیل نشد.
گفته می شود روح الله افتخاری هم در مسافرت به سر می برد زیرا وی در جلسه گذشته شورا نیز حضور نداشت.
گفتنی است با توجه به استعفای بهرام هوشیار و عدم تعیین جانشین وی در شورا وقتی دو نفر دیگر از اعضا شورا نیز حضور نداشته باشند تعداد به حد نصاب نمی رسد و جلسه تشکیل نمی شود.