خبرنگار:علي مختاري| تیم فوتبال شهدای دودج در یک بازی دوستانه ،مقاومت دیندارلو راشکست داد. به گزارش داريون نما در این بازی که روز جمعه در زمین ورزشی شهید زیخانی دودج برگزار شد، کامبیزبهمنی در دقیقه 57از روی نقطه پنالتی تنها گل تیم دودج را به ثمر رساند.ضمن اینکه سجاد قربانی از تیم شهدای دودج نیز […]

خبرنگار:علي مختاري|

تیم فوتبال شهدای دودج در یک بازی دوستانه ،مقاومت دیندارلو راشکست داد.

به گزارش داريون نما در این بازی که روز جمعه در زمین ورزشی شهید زیخانی دودج برگزار شد، کامبیزبهمنی در دقیقه 57از روی نقطه پنالتی تنها گل تیم دودج را به ثمر رساند.ضمن اینکه سجاد قربانی از تیم شهدای دودج نیز یک پنالتی را در نیمه اول از دست داد.

قضاوت این دیدار به عهده بهنام امیدوار،امید زارعی و هادی زارع بود.