خبرنگار:مجتبي ظهرابي| جلسه این هفته شورای اسلامی شهر داریون به علت تعطیلی روز چهارشنبه برگزار نخواهد شد . به گزارش داریون نما ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع)علت برگزار نشدن جلسه این هفته شورا را تعطیلی روز چهارشنبه عنوان کرد و افزود:علیرغم پیگیری ونیاز تشکیل جلسه […]

خبرنگار:مجتبي ظهرابي|

جلسه این هفته شورای اسلامی شهر داریون به علت تعطیلی روز چهارشنبه برگزار نخواهد شد .

به گزارش داریون نما ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع)علت برگزار نشدن جلسه این هفته شورا را تعطیلی روز چهارشنبه عنوان کرد و افزود:علیرغم پیگیری ونیاز تشکیل جلسه این هفته شورا ،موفق به هماهنگی با همه اعضا شورا وتشکیل این جلسه در روزهای قبل از چهارشنبه نشدیم.