در اولین روز از شهریور ماه طی جلسه ای که با حضور حجت الاسلام عزیزی امام جمعه منطقه داریون، سید سعادت قاسمیان مسوول پی گيری امور شورا های حل اختلاف شیراز ،محمد رضا حسین پور معاون دادستان و جمال الدین سجادی مدیر دفتر واحد نظارت و ارزشیابی فارس واعضای شورای حل اختلاف داریون در دفتر […]

در اولین روز از شهریور ماه طی جلسه ای که با حضور حجت الاسلام عزیزی امام جمعه منطقه داریون، سید سعادت قاسمیان مسوول پی گيری امور شورا های حل اختلاف شیراز ،محمد رضا حسین پور معاون دادستان و جمال الدین سجادی مدیر دفتر واحد نظارت و ارزشیابی فارس واعضای شورای حل اختلاف داریون در دفتر امام جمعه تشکیل شد مشکلات و کمبود های شوراي حل اختلاف داريون مورد بررسی قرار گرفت .

به گزارش داريون نما در ابتداي اين جلسه امام جمعه منطقه داریون ضمن اعلام رضایت  خود و مردم منطقه داریون از عملکرد این شورا در یک سال گذشته از حضور هیات بازرسی اعزامی از دادگستری کل استان فارس تشکر كرد و خواهان توجه بیشتر مسوولین به حل مشکلات و رفع کمبود های این شورا شد. سپس هیات بازرسی از محل شورا و روند رسیدگی به پرونده ها بازدید كردند .

در این بازدید یوسف بذرافکن رییس شورای حل اختلاف داریون گزارشی از روند کار شورا و نیاز های تجهیزاتی ، مشکلات و کمبود های شورا را ارائه كرد.

در پایان مسوول پی گیری امور شورا ها برای بررسی و حل مشکلات مطرح شده در حد امکان قول مساعد داد .