امروز 31 شهريور سالگرد آغاز به كار سايت داريون نماست. درست يك سال پيش در چنين روزي سايت داريون نما با هدف اطلاع رساني و معرفي داريون به ساير نقاط جهان كار خود را آغاز كرد. دوست خوب سايت داريون نما دكتر محمد امين زارع به به مناسبت يك سالگي سايت داريون نما اينفوگرافيكي(گرافيك اطلاع […]

امروز 31 شهريور سالگرد آغاز به كار سايت داريون نماست. درست يك سال پيش در چنين روزي سايت داريون نما با هدف اطلاع رساني و معرفي داريون به ساير نقاط جهان كار خود را آغاز كرد.

دوست خوب سايت داريون نما دكتر محمد امين زارع به به مناسبت يك سالگي سايت داريون نما اينفوگرافيكي(گرافيك اطلاع رسان) طراحي كرده كه در ادامه آن را مشاهده مي كنيد.