جمعه گذشته و در مراسم نماز دشمن شكن جمعه جوايز تيم هاي برتر رقابتهاي فونسال و واليبال جام رمضان داريون اهدا شد. در ادامه تصاويري در اين رابطه را مشاهده مي كنيد. عكسها:روح الله قرباني    

جمعه گذشته و در مراسم نماز دشمن شكن جمعه جوايز تيم هاي برتر رقابتهاي فونسال و واليبال جام رمضان داريون اهدا شد.

در ادامه تصاويري در اين رابطه را مشاهده مي كنيد.

عكسها:روح الله قرباني