يوسف بذرافكن| درآخرین روزهای ماه مهر درهای مهر و رحمت خداوند مهربان بر روی مردم داریون هم گشوده شد . وزش باد و سرد شدن نسبی هوا در چند روز اخیر نوید باران را می داد که خوشبختانه امروز نخستین بارش پاییزی در منطقه داریون نازل شد و همه  مردم بویژه کشاورزان و دامداران را […]

يوسف بذرافكن|
درآخرین روزهای ماه مهر درهای مهر و رحمت خداوند مهربان بر روی مردم داریون هم گشوده شد . وزش باد و سرد شدن نسبی هوا در چند روز اخیر نوید باران را می داد که خوشبختانه امروز نخستین بارش پاییزی در منطقه داریون نازل شد و همه  مردم بویژه کشاورزان و دامداران را خوشحال کرد ،وقتی درها آسمان باز شد بچه های دبستان در پوست خود نمی گنجیدند شادی می کردند ، به هوا می پریدند و همدیگر را دنبال می کردند .

منطقه داریون که منطقه کشاورزی و دامپروری است از خشکسالی صدمه فراوان دیده است و دشت سر سبز داریون در حال نابودی است امید آنکه باردیگر نزول رحمت الهی این منطقه محروم را از بلای خشکسالی نجات دهد و سال زراعی جدید برای مردم کشور ،استان فارس و.منطقه داریون سر شار از برکت و رحمت باشد .و همانطور که قطرات باران همه جا را شستشو داد ما هم دلهای خود را به آب توبه پاکیزه کنیم و خداوند متعال را به خاطر نعمت های بی شمارش شکر گوئیم که شکر نعت نعمتت افزون کند .