بهرام كرمدار را حتما مي شناسيد. او از مسوولين رده بالاي هيات فوتبال فارس است و صد البته كه داريوني است و افتخار ماست. مانند هر داريوني ديگري در هر كجا كه مي خواهد باشد. بهرام كرمدار از آن جمله داريوني هايي است كه تعصب شديدي بر روي منطقه داريون دارد و اين مهم را […]

بهرام كرمدار را حتما مي شناسيد. او از مسوولين رده بالاي هيات فوتبال فارس است و صد البته كه داريوني است و افتخار ماست. مانند هر داريوني ديگري در هر كجا كه مي خواهد باشد.

بهرام كرمدار از آن جمله داريوني هايي است كه تعصب شديدي بر روي منطقه داريون دارد و اين مهم را بارها با كشاندن برخي امكانات ورزشي به اين منطقه محروم نشان داده است.

بهانه نوشتن اين مطلب برگزاري انتخابات هيات فوتبال استان فارس است. انتخاباتي كه ديروز شنبه هشتم مهرماه برگزار شد و بهرام كرمدار يكي از اركان برگزاري اين انتخابات بود.

حضور علي كفاشيان رييس فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران،آيت اللهي نايب رييس اول فدراسيون فوتبال و همچنين كمانه مديركل ورزش و جوانان استان فارس باعث شد تا اين انتخابات از حساسيت ويژه اي برخوردار باشد.

برگزاري موفقيت آميز اين انتخابات را به همشهري خود بهرام كرمدار تبريك مي گوييم.