مردم ولايت مدار شهر داريون امروزهمراه با نمازگزارن استان بعد از نماز جمعه در راهپيمايي شركت كردند و ساخت فيام توهين آميز به پيامبر اكرم (ص) را محكوم نمودند. عكس ها:روح الله قرباني

مردم ولايت مدار شهر داريون امروزهمراه با نمازگزارن استان بعد از نماز جمعه در راهپيمايي شركت كردند و ساخت فيام توهين آميز به پيامبر اكرم (ص) را محكوم نمودند.

عكس ها:روح الله قرباني