روح الله قرباني| طرح پزشك خانواده كه از برنامه هاي دولت بود از چند وقت پيش با اهدافي از قبيل دسترسي آسان به پزشك ،عدالت در سلامت و هر هرخانواده ايراني يك پزشك خانواده در استان فارس و البته شهر داريون آغاز شد و شهروندان داريوني بر اساس برنامه اعلام شده پزشكي را به عنوان […]

روح الله قرباني|

طرح پزشك خانواده كه از برنامه هاي دولت بود از چند وقت پيش با اهدافي از قبيل دسترسي آسان به پزشك ،عدالت در سلامت و هر هرخانواده ايراني يك پزشك خانواده در استان فارس و البته شهر داريون آغاز شد و شهروندان داريوني بر اساس برنامه اعلام شده پزشكي را به عنوان پزشك خانواده انتخاب كردنداما مشكلي كه وجود دارد اين است كه عدم تعامل مناسب بين پزشكان طرح خانواده در داريون باعث مشكلاتي براي بيماران شده است.

از جمله اين مشكلات الان كساني كه دكتر توللي را به عنوان پزشك انتخاب كرده اند و وي به علت عمل جراحي كمر چند روزي در مطب نيست بايد به درمانگاه بروند و با پرداخت ويزيت معاينه شوند و اگر بخواهند رايگان ويزيت شوند بايد به محله ديندارلو مراجعه كنند.

چه خوب است كه پزشكان محترم شهر داريون با يكديگر همكاري و تعامل بهتري داشته باشند و فرمایش مقام معظم رهبری در این خصوص را سرلوحه کارخود قرار دهند که فرمودند ما مي خواهيم اگر کسی بیمار شد رنج و دغدغه ای جز بیماری نداشته باشد و با نهایت سهولت خدمات بگیرد.