عكس و خبر:روح الله قرباني| امروز چهارشنبه 19مهرماه حدود ساعت 7و15دقيقه صبح خودرو پرايد كه در مسير داريون به شيراز در حال حركت بود از جاده منحرف شد. به گزارش داريون نما اين خودرو كه تك سرنشين بود پس از منحرف شدن از جاده به شدت به ديواريك باغ برخورد كرد وموجب خرابي ديوار شدو […]

عكس و خبر:روح الله قرباني|
امروز چهارشنبه 19مهرماه حدود ساعت 7و15دقيقه صبح خودرو پرايد كه در مسير داريون به شيراز در حال حركت بود از جاده منحرف شد.

به گزارش داريون نما اين خودرو كه تك سرنشين بود پس از منحرف شدن از جاده به شدت به ديواريك باغ برخورد كرد وموجب خرابي ديوار شدو خودرو نيز به شدت آسيب ديد.
گفتني است كه راننده خودرو از اهالي محله ديندارلو است كه توسط اورژانس به بيمارستان انتقال يافت . از حال عمومي وي خبري در دست نيست.