خبرنگار:مجتبي ظهرابي| طی یکی دو روز گذشته متوجه شدیم که نرخ کرایه تاکسی بین شهری داریون –شیراز نزدیک به ۳۰۰تومان افزوده شده است. به گزارش داریون نما ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون این مورد را کاملا خود سرانه وبدون هماهنگی اعلام کرد وافزود :هیچ گونه مکاتبه ویا حتی تماس تلفنی در مورد افزایش […]

خبرنگار:مجتبي ظهرابي|

طی یکی دو روز گذشته متوجه شدیم که نرخ کرایه تاکسی بین شهری داریون –شیراز نزدیک به ۳۰۰تومان افزوده شده است.
به گزارش داریون نما ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون این مورد را کاملا خود سرانه وبدون هماهنگی اعلام کرد وافزود :هیچ گونه مکاتبه ویا حتی تماس تلفنی در مورد افزایش نرخ کرایه تاکسی های شیراز -داریون از هیچ سازمانی یا شخصی با شورای شهر داریون انجام نشده است و این افزایش کاملا خودسرانه وغیر قانونی است.

وی در ادامه درپاسخ به سوال خبرنگار داریون نما مبنی بر حضور یا عدم حضور یوسف بذرافکن در شورای شهر داریون گفت:تا کنون جوابی در پاسخ به نامه های شورای داریون از جانب وی واصل نشده است واین دلیل بر عدم موافقت وی برای حضور در شورای اسلامی داریون خواهد بود.
شرفی دراین خصوص افزود :صحبتهایی نیز با بهرام هوشیار انجام شده است که احتمال بازگشت وی به شورا نیز وجود دارد و.ما منتظر جواب قطعی وی هستیم.
رییس شورای اسلامی شهر داریون در خصوص غیبت روح اله افتخار در جلسات اخیر شورا گفت:با صحبتهایي انجام شده وی نیز در جلسات آتی شورا حضور خواهد یافت و گرفتاریهای وی در دانشگاه آزاد داریون و همزمان بودن جلسات شورا با ساعات کار دانشگاه را علت اصلی غیبت وی عنوان نمود.