شنيده مي شود كه: در حالی که ماه مهر رو به پایان است هنوز دانش آموزان مقا طع مختلف تحصیلی مدارس منطقه داریون چشم به راه معلم هستند . اولیاءدانش آموزان اظهار می دارند حتی مدارس راهنمایی شهید خوش نژادو آیت اله طالقانی دبیرستان فاطمیه (س) و دبستان حضرت ولی عصر (عج) شهر داریون از […]

شنيده مي شود كه: در حالی که ماه مهر رو به پایان است هنوز دانش آموزان مقا طع مختلف تحصیلی مدارس منطقه داریون چشم به راه معلم هستند . اولیاءدانش آموزان اظهار می دارند حتی مدارس راهنمایی شهید خوش نژادو آیت اله طالقانی دبیرستان فاطمیه (س) و دبستان حضرت ولی عصر (عج) شهر داریون از کمبود معلم رنج می برند .

این در حالی است که در شهر شیراز و ناحیه چهار شیراز کمبود معلم وجود نداردو معلمین به دلیل اینکه تدریس در داریون نسبت به شیراز هیچگونه مزیتی ندارد و حتی بایدهزینه رفت و آمد را خودشان بپردازند حاضر به تدریس در مدارس داریون نیستند .

دانش آموزان و اولیاء ضمن گله از وضعیت موجود می گویند این موضوع باعث افت تحصیلی و مهم تر از آن مهاجرت به شیراز خواهد شد و مسولین باید برای این مشکل فکر اساسی بنمایند.