خبرنگار:علي مختاري| در یک بازی دوستانه که به مناسبت هفته دفاع مقدس در دودج برگزار شد، تیم شهدای این روستا با نتیجه پرگل 8بر1 وحدت خیرآباد را در هم کوبید. به گزارش داریون نما دراین بازی که درمجموعه ورزشی شهید زیخانی دودج برگزار شد، برای شهدای دودج، قاسم زارعی 2گل و علی مختاری ،اکبر زارعی […]

خبرنگار:علي مختاري|

در یک بازی دوستانه که به مناسبت هفته دفاع مقدس در دودج برگزار شد، تیم شهدای این روستا با نتیجه پرگل 8بر1 وحدت خیرآباد را در هم کوبید.
به گزارش داریون نما دراین بازی که درمجموعه ورزشی شهید زیخانی دودج برگزار شد، برای شهدای دودج، قاسم زارعی 2گل و علی مختاری ،اکبر زارعی ،رسول ستارزاده،حجت امیدوار و قاسم زارع هر کدام یک گل به ثمر رساندند و علی قائدی هم تنها گل وحدت را وارد دروازه میزبان خود کرد.
قضاوت

تيم فوتبال شهداي دودج

این بازی بعهده هادی برنجی به کمک هادی زارعی و محمد حسینی بود.