خبرنگار:احمد رضا ارج زاده| بهسازي(مخلوط ريزي و تسطيح)معابر عمومي روستاي تربر جعفري با هزينه اي بالغ بر 22 ميليون تومان پايان يافت. جوكار دهيار روستاي تربر جعفري در اين خصوص گفت : مجري اين پروژه دهياري روستا بود و اين پروژه از مصوبات 2ماه پيش جلسات شوراي اسلامي روستا است. وي افزود : پيمانكار پروژه […]

خبرنگار:احمد رضا ارج زاده|

بهسازي(مخلوط ريزي و تسطيح)معابر عمومي روستاي تربر جعفري با هزينه اي بالغ بر 22 ميليون تومان پايان يافت.
جوكار دهيار روستاي تربر جعفري در اين خصوص گفت : مجري اين پروژه دهياري روستا بود و اين پروژه از مصوبات 2ماه پيش جلسات شوراي اسلامي روستا است.
وي افزود : پيمانكار پروژه شهرداري داريون و نماينده پيمانكار مهندس جوكار بود كه نهايت همكاري را با دهياري و اهالي انجام داد.
دهيار روستاي تربر جعفري در خصوص مدت اجراي اين پروژه اظهار داشت : اجراي عملي اين پروژه 3 هفته به طول انجاميد و تمامي معابري كه در طرح هادي واقع شده بودند ، بهسازي شد.