خبرنگار:روح الله قرباني| بر اساس اعلام شهرداري و شوراي اسلامي شهر داريون نرخ كرايه سواري عمومي داريون به شيراز و بالعكس17 هزارريال اعلام شد. به گزارش داريون نما پس از آنكه كرايه سواري عمومي توسط رانندگان 18هزار ريال اعلام شد با پي گيريهاي انجام شده واستعلام از اداره كل حمل و نقل پايانه هاي استان […]

خبرنگار:روح الله قرباني|
بر اساس اعلام شهرداري و شوراي اسلامي شهر داريون نرخ كرايه سواري عمومي داريون به شيراز و بالعكس17 هزارريال اعلام شد.


به گزارش داريون نما پس از آنكه كرايه سواري عمومي توسط رانندگان 18هزار ريال اعلام شد با پي گيريهاي انجام شده واستعلام از اداره كل حمل و نقل پايانه هاي استان فارس نرخ كرايه داريون به شيراز و بالعكس 17 هزار ريال اعلام شد.

بر اساس اين گزارش مسافرين محترم اين مسير مي توانند در صورت مشاهده تخلف از سوي رانندگان موضوع را به اداره كل حمل و نقل پايانه هاي فارس اعلام كنند.