بهرام كرمدار| وقتی اسم کانون فرهنگی و بچه های کانون فرهنگی می آید در ذهن چیزی خطور نمیکند به جز بچه های سالم، مومن، درس خوان و طالب موفقیت و پرتلاش. وقتی اسم بچه ها کانون فرهنگی می آید انسان نا خودآگاه به یاد باقی مانده شهدا می افتد. وقتی فرصتی پیش می آید سری […]

بهرام كرمدار|

وقتی اسم کانون فرهنگی و بچه های کانون فرهنگی می آید در ذهن چیزی خطور نمیکند به جز بچه های سالم، مومن، درس خوان و طالب موفقیت و پرتلاش.
وقتی اسم بچه ها کانون فرهنگی می آید انسان نا خودآگاه به یاد باقی مانده شهدا می افتد. وقتی فرصتی پیش می آید سری به بچه های ورزشی داریون می زنیم و دور هم جمع می شویم و از هر دری صحبت می کنیم که کار سالمی انجام شده پای بچه های کانون های فرهنگی در میان بوده است.
عکس قدیمی از بچه های کانون فرهنگی ورزشی داریون در یک اردوی تفریحی در منطقه خالد آباد داریون حوالی کوه های سه قلات مربوط به سال 1360 در آلبوم شخصی ام مشاهده کردم. گفتم برای اینکه یادی از گذشته کرده باشم آن را در اختیار سایت داریون نما قرار دهم.برای تک تک بچه های فرهنگی داریون آرزوی موفقیت دارم.

ایستاده از راست:
1-مرحوم قاسم کاشفی(از فعالان فرهنگی داریون) 2–تقی برزگر 3- کریم عسکری 4- شهید عبدالرحمان زالی 5- صمد عسکری 6- …. 7- عبدالرضا قربانی 8- راهخدا درویشی 9- فرهاد روئین تن 10-…. 11 – بهرام کرمدار 12- علیرضا بذرافکن
نشسته از راست:
1-آقا رضا قربانی 2- سلیمان زارع 3- جلال بذرافکن 4- اصغر خورشیدی 5-… 6- فیروز خوش نژاد