مطلبي كه در ادامه ملاحظه مي كنيد را يكي از اولياء دانش آموزان منطقه داريون براي سايت داريون نما ارسال كرده است. لازم به توضيح است سايت داريون نما آمادگي دارد تا پاسخ هاي احتمالي نمايندگي آموزش و پرورش داريون و ناحيه 4 شيراز را منتشر كند. مشکل کمبود معلم امسال به یک بحران تبدیل […]

مطلبي كه در ادامه ملاحظه مي كنيد را يكي از اولياء دانش آموزان منطقه داريون براي سايت داريون نما ارسال كرده است. لازم به توضيح است سايت داريون نما آمادگي دارد تا پاسخ هاي احتمالي نمايندگي آموزش و پرورش داريون و ناحيه 4 شيراز را منتشر كند.

مشکل کمبود معلم امسال به یک بحران تبدیل شده و متاسفانه تا ماه آبان برخی از مدارس معلم ندارند .به نظر مي رسد عدم مدیریت و دلسوزی لازم باعث این مشکل شده است .

یادمان است که در دهه هفتاد جمعیت دانش آموز چندین برابر بود و در شهر داریون چندین شيفت مدرسه وجود داشت ولی چنین مشکلاتی وجود نداشت و معلم تامین می شد حالا چه شده که  چنین وضعیتی به وجود آمده است ؟

چرا باید برخي معلمین  که فاقد کار آمدی لازم هستند به داریون بیایند . آیا معنای عدالت این است ؟ چرا همه دانش آموزان از شرایط یکسان آموزشی و پرورشی برخودار نیستند ؟ آیا عدالت نباید در همه سطوح اجرا شود ؟ آیا این وضعیت باعث مهاجرت واختلاف طبقاتی نمی شود ؟ چرا مسوولین نمایندگی اقدام مهمی انجام نمی دهند ؟ چرا مسوولین ناحیه چهار شیراز و اداره کل پاسخگو نیستند ؟ آیا دانش آموزان داریون با بقیه فرق دارند؟

چراکسی به فریاد مردم نمی رسد ؟ چرا کسی به بیانات امام جمعه منطقه داریون توجه نمی کند ؟ این وضعیت تا چه موقع باید ادامه پیدا کند ؟