بهرام كرمدار| تيم فوتبال كشورمان بازي حساس با ازبكستان را واگذار كرد تا به قول عادل فردوسي پور اوضاع تيم فوتبال كشورمان در راه رسيدن به جام جهاني پيچيده شود. پيروزي در اين بازي مي توانست تقريبا خيال ما را از بابت حضور در جام جهاني برزيل راحت كند اما به هر حال در روزي […]

بهرام كرمدار|

تيم فوتبال كشورمان بازي حساس با ازبكستان را واگذار كرد تا به قول عادل فردوسي پور اوضاع تيم فوتبال كشورمان در راه رسيدن به جام جهاني پيچيده شود.

پيروزي در اين بازي مي توانست تقريبا خيال ما را از بابت حضور در جام جهاني برزيل راحت كند اما به هر حال در روزي كه داوران اماراتي نيز اشتباهات فاحشي داشتند باختيم تا چشممان به بازيهاي خردادماه تيم ملي فوتبال در خردادماه سال آينده باشد.

به هر حال ما هنوز اميدواريم و سه بازي ديگر پيش رو داريم و به ياري خدا مي توانيم با كسب امتيازات لازم از بازيهاي باقي مانده شانس صعود به جام جهاني را داشته باشيم.

براي اين بازي در ورزشگاه آزادي حضور داشتم. باران شديدي مي باريد و حتي بيم آن مي رفت بازي به تعويق بيا فتد اما به هر حال هر طور كه بود بازي انجام شد.

گزارش اين بازي را حتما از تلويزيون ديده ايد و حرفهاي من تكرار مكررات خواهد بود.

اما در اين جا مي خواهم آفرين بگويم به علاقمندان تيم ملي فوتبال كشورمان كه در آن هواي سرد و باراني ورزشگاه آزادي آمده بودند و تيم ملي را تنها نگذاشتند.