خبرنگار:مجتبي ظهرابي| به گزارش داریون نما ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون علت عدم تشکیل جلسه اين هفته شوراي اسلامي شهر داريون را شرکت اعضا شورا در مراسم ترحیم مرحوم حاج احمد عابدی عنوان کرد وافزود:مرحوم حاج احمد عابدی از اعضا شورا ی داریون در دوره  اول  بوده است و خدمات زیادی را برای […]

خبرنگار:مجتبي ظهرابي|
به گزارش داریون نما ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون علت عدم تشکیل جلسه اين هفته شوراي اسلامي شهر داريون را شرکت اعضا شورا در مراسم ترحیم مرحوم حاج احمد عابدی عنوان کرد وافزود:مرحوم حاج احمد عابدی از اعضا شورا ی داریون در دوره  اول  بوده است و خدمات زیادی را برای داریون انجام داده است ، اعضا فعلی شورای شهر داریون وظیفه خود می دانند در مراسم ترحیم آن مرحوم شرکت کنند.


لازم به ذکر است ناصر شرفی درحالی که در جلسه آموزش وپرورش شیراز حضور داشت گفت:ممکن است این جلسه تا عصر بطول انجامد که این خود دلیل دیگری برای تشکیل نشدن جلسه امروز شورا بوده است.