جهان خورشيدي| راستی؛‮ ‬هیچ‮ ‬وقت‮ ‬از‮ ‬خودت‮ ‬پرسیدی‮ ‬قیمت‮ ‬یه‮ ‬روز‮ ‬زندگی‮ ‬چنده؟ تموم‮ ‬روز‮ ‬رو‮ ‬کار‮ ‬می‮ ‬کنیم‮ ‬و‮ ‬آخرشم‮ ‬از‮ ‬زمین‮ ‬و‮ ‬زمان‮ ‬شاکی‮ ‬هستیم‮ ‬که‮ ‬از‮ ‬زندگی‮ ‬خیری‮ ‬ندیدیم‮.‬ شما‮ ‬رو‮ ‬به‮ ‬خدا‮ ‬تا‮ ‬حالا‮ ‬از‮ ‬خودتون‮ ‬پرسیدید‮: قیمت‮ ‬یه‮ ‬روز‮ ‬بارونی‮ ‬چنده؟ یه‮ ‬بعدازظهر‮ ‬دلنشین‮ ‬آفتابی‮ ‬رو‮ ‬چند‮ ‬می خری؟ حاضری‮ […]

جهان خورشيدي|

راستی؛‮ ‬هیچ‮ ‬وقت‮ ‬از‮ ‬خودت‮ ‬پرسیدی‮ ‬قیمت‮ ‬یه‮ ‬روز‮ ‬زندگی‮ ‬چنده؟
تموم‮ ‬روز‮ ‬رو‮ ‬کار‮ ‬می‮ ‬کنیم‮ ‬و‮ ‬آخرشم‮ ‬از‮ ‬زمین‮ ‬و‮ ‬زمان‮ ‬شاکی‮ ‬هستیم‮ ‬که‮ ‬از‮ ‬زندگی‮ ‬خیری‮ ‬ندیدیم‮.‬

شما‮ ‬رو‮ ‬به‮ ‬خدا‮ ‬تا‮ ‬حالا‮ ‬از‮ ‬خودتون‮ ‬پرسیدید‮:
قیمت‮ ‬یه‮ ‬روز‮ ‬بارونی‮ ‬چنده؟

یه‮ ‬بعدازظهر‮ ‬دلنشین‮ ‬آفتابی‮ ‬رو‮ ‬چند‮ ‬می خری؟
حاضری‮ ‬برای‮ ‬بوکردن‮ ‬یه‮ ‬بنفشه‮ ‬وحشی‮ ‬توی‮ ‬یه‮ ‬صبح‮ ‬بهاری‮ ‬یه‮ ‬اسکناس‮ ‬درشت‮ ‬بدی؟
پوستر‮ ‬تمام رخ‮ ‬ماه‮ ‬قیمتش‮ ‬چنده؟

ولی‮ ‬اینم‮ ‬می دونی‮ ‬که‮ ‬اگه‮ ‬بخوای‮ ‬وقت‮ ‬بگذاری‮ ‬و‮ ‬حتی‮ ‬نصف‮ ‬روز‮ ‬هم‮ ‬بشینی‮ ‬به‮ ‬گلهای‮ ‬وحشی‮ ‬که‮ ‬کنار‮ ‬جاده‮ ‬در‮ ‬اومدن‮ ‬نگاه‮ ‬کنی‮ ‬بوته هاش‮ ‬ازت‮ ‬پول‮ ‬نمی گیرن‮!

چرا‮ ‬وقتی‮ ‬رعدوبرق‮ ‬میاد‮ ‬تو‮ ‬زیر‮ ‬درخت‮ ‬فرار‮ ‬می کنی؟
می ترسی‮ ‬برقش‮ ‬بگیرتت؟
نه،‮ ‬اون‮ ‬می خواد‮ ‬ابهتش‮ ‬رو‮ ‬نشونت‮ ‬بده‮.
آخه‮ ‬بعضی‮ ‬وقتها‮ ‬یادمون‮ ‬می ره‮ ‬چرا‮ ‬بارون‮ ‬می یاد‮!

اینجوری‮ ‬فقط‮ ‬می خواد‮ ‬بگه‮ ‬منم‮ ‬هستم
فراموش‮ ‬نکن‮ ‬که‮ ‬همین‮ ‬بارون‮ ‬که‮ ‬کلافت‮ ‬می کنه‮ ‬که‮ ‬اه‮ ‬چه‮ ‬بی موقع‮ ‬شروع‮ ‬شد،‮ ‬کاش‮ ‬چتر‮ ‬داشتم،‮ ‬بعضی‮ ‬وقتا‮ ‬دلت‮ ‬برای‮ ‬نیم ساعت‮ ‬قدمزدن‮ ‬زیر‮ ‬نم نم‮ ‬بارون‮ ‬لک‮ ‬می زنه‮.

هیچ وقت‮ ‬شده‮ ‬بگی‮ ‬دستت‮ ‬درد‮ ‬نکنه؟
شده‮ ‬از‮ ‬خودت‮ ‬بپرسی‮ ‬چرا‮ ‬تمام‮ ‬وجودشونو‮ ‬روی‮ ‬سر‮ ‬ما‮ ‬گریه‮ ‬می کنن؟

اونقدر‮ ‬که‮ ‬دیگه‮ ‬برای‮ ‬خودشون‮ ‬چیزی‮ ‬نمیمونه‮ ‬و‮ ‬نابود‮ ‬می شن؟
ابرا‮ ‬رو‮ ‬می‮ ‬گم
هیچ وقت‮ ‬از‮ ‬ابرا‮ ‬تشکر‮ ‬کردی؟
هیچ‮ ‬وقت‮ ‬شده‮ ‬از‮ ‬خودت‮ ‬بپرسی‮ ‬که‮ ‬چرا‮ ‬ذره ذره‮ ‬وجودشو‮ ‬انرژی‮ ‬می کنه‮ ‬و‮ ‬به‮ ‬موجودات‮ ‬زمین‮ ‬می بخشه؟‮!

ماهانه‮ ‬می گیره‮ ‬یا‮ ‬قراردادی‮ ‬کار‮ ‬می کنه؟

برای‮ ‬ساختن‮ ‬یه‮ ‬رنگین کمون‮ ‬قشنگ‮ ‬چقدر‮ ‬انرژی‮ ‬لازمه؟
چرا‮ ‬نیلوفر‮ ‬صبح‮ ‬باز‮ ‬میشه‮ ‬و‮ ‬ظهر‮ ‬بسته‮ ‬می شه؟
بابت‮ ‬این‮ ‬کارش‮ ‬چقدر‮ ‬حقوق‮ ‬می گیره؟
چرا‮ ‬فیش‮ ‬پول‮ ‬بارون‮ ‬ماهانه‮ ‬برای‮ ‬ما‮ ‬نمی یاد؟
چرا‮ ‬آبونمان‮ ‬اکسیژن‮ ‬هوا‮ ‬رو‮ ‬پرداخت‮ ‬نمی کنیم؟

تا‮ ‬حالا‮ ‬شده‮ ‬به خاطر‮ ‬اینکه‮ ‬زیر‮ ‬یه‮ ‬درخت‮ ‬بشینی‮ ‬و‮ ‬به‮ ‬آواز‮ ‬بلبل‮ ‬گوش‮ ‬کنی‮ ‬پول‮ ‬بدی؟
قشنگ ترین‮ ‬سمفونی‮ ‬طبیعت‮ ‬رو‮ ‬می‮ ‬تونی‮ ‬یه‮ ‬شب‮ ‬مهتابی‮ ‬کنار‮ ‬رودخونه‮ ‬گوش‮ ‬کنی‮.

قیمت‮ ‬بلیتش‮ ‬هم‮ ‬دل‮ ‬تومنه‮!

خودتو‮ ‬به‮ ‬آب‮ ‬و‮ ‬آتیش‮ ‬میزنی‮ ‬که‮ ‬حتی‮ ‬تابلوی‮ ‬گل‮ ‬آفتابگردون‮ ‬رو‮ ‬بخری‮ ‬و‮ ‬بچسبونی‮ ‬به‮ ‬دیوار‮ ‬اتاقت
ولی‮ ‬اگه‮ ‬به‮ ‬خودت‮ ‬یک‮ ‬کم‮ ‬زحمت‮ ‬بدی‮ ‬میتونی‮ ‬قشنگ ترین‮ ‬تابلوی‮ ‬گل‮ ‬آفتابگردون‮ ‬رو‮ ‬توی‮ ‬طبیعت‮ ‬ببینی‮. ‬گلهای‮ ‬آفتابگردونی‮ ‬که‮ ‬اگه‮ ‬بارون‮ ‬بخورن‮ ‬نه تنها‮ ‬رنگشون‮ ‬پاک‮ ‬نمیشه،‮ ‬بلکه‮ ‬پررنگتر‮ ‬هم‮ ‬می شن

لازم‮ ‬نیست‮ ‬روی‮ ‬این‮ ‬تابلو‮ ‬کاور‮ ‬بکشی،‮ ‬چون‮ ‬غبار‮ ‬روی‮ ‬اونو،‮ ‬شبنم‮ ‬صبح‮ ‬پاک‮ ‬میکنه‮ ‬و‮ ‬میبره‮.

تو‮ ‬که‮ ‬قیمت‮ ‬همه‮ ‬چیز‮ ‬و‮ ‬با‮ ‬پول‮ ‬میسنجی‮ ‬تا‮ ‬حالا‮ ‬شده‮ ‬از‮ ‬خدا‮ ‬بپرسی:
قیمت‮ ‬یه‮ ‬دست‮ ‬سالم‮ ‬چنده؟
یه‮ ‬چشم‮ ‬بی عیب‮ ‬چقدر‮ ‬میارزه؟
چقدر‮ ‬باید‮ ‬بابت‮ ‬اشرف‮ ‬مخلوقات‮ ‬بودنم‮ ‬پرداخت‮ ‬کنم؟‮!
قیمت‮ ‬یه‮ ‬سلامتی‮ ‬فابریک‮ ‬چقدره؟

خیلی‮ ‬خنده‮ ‬داره‮ ‬نه؟
و‮ ‬خیلی‮ ‬سوالها‮ ‬مثل‮ ‬اینکه‮ ‬شاید‮ ‬به‮ ‬ذهن‮ ‬هیچ‮ ‬کدوممون‮ ‬نرسه‮ ..‮.

اون‮ ‬وقت‮ ‬تو‮ ‬موجود‮ ‬خاکی‮ ‬اگه‮ ‬یه‮ ‬روز‮ ‬یکی‮ ‬از‮ ‬این‮ ‬دارایی هایی‮ ‬رو‮ ‬که‮ ‬داری‮ ‬ازت‮ ‬بگیرن‮ ‬زمین‮ ‬و‮ ‬زمان‮ ‬رو‮ ‬به‮ ‬فحش‮ ‬و‮ ‬بد‮ ‬و‮ ‬بیراه‮ ‬می گیری؟
چی‮ ‬خیال‮ ‬کردی؟

پشت‮ ‬قبالت‮ ‬که‮ ‬ننوشتن‮. ‬نه‮ ‬عزیز‮ ‬خیال‮ ‬کردی‮!

اینا‮ ‬همه‮ ‬لطفه،‮ ‬همه‮ ‬نعمته‮ ‬که‮ ‬جنابعالی‮ ‬بهحساب‮ ‬حق‮ ‬و‮ ‬حقوق‮ ‬خودت‮ ‬می ذاری
تا‮ ‬اونجاکه‮ ‬اگه‮ ‬صاحبش‮ ‬بخواد‮ ‬میتونه‮ ‬همه‮ ‬رو‮ ‬آنی‮ ‬ازت‮ ‬پس‮ ‬بگیره‮.‬
پروردگاری‮ ‬که‮ ‬هر‮ ‬چی‮ ‬داریم‮ ‬از‮ ‬ید‮ ‬قدرت‮ ‬اوست‮ …

اینو‮ ‬بدون‮ ‬اگه‮ ‬یه‮ ‬روزی‮ ‬فهمیدی‮ ‬قیمت‮ ‬یه‮ ‬لیتر‮ ‬بارون‮ ‬چنده؟
قیمت‮ ‬یه‮ ‬ساعت‮ ‬روشنایی‮ ‬خورشید‮ ‬چنده؟
چقدر‮ ‬باید‮ ‬بابت‮ ‬مکالمه‮ ‬روزانه مون‮ ‬با‮ ‬خدا‮ ‬پول‮ ‬بدیم؟

یا‮ ‬اینکه‮ ‬چقدر‮ ‬بدیم‮ ‬تا‮ ‬نفسمون‮ ‬رو،‮ ‬بیمنت‮ ‬با‮ ‬طراوت‮ ‬طبیعت‮ ‬زیباش‮ ‬تازه‮ ‬کنیم‮ ‬اون‮ ‬وقت‮ ‬می فهمی‮ ‬که‮ ‬چرا‮ ‬داری‮ ‬تو‮ ‬این‮ ‬دنیا‮ ‬زندگی‮ ‬مي کنی‮!

قدر‮ ‬خودت‮ ‬رو‮ ‬بدون‮ ‬و‮ ‬لطف‮ ‬دوستان‮ ‬و‮ ‬اطرافیانت‮ ‬رو‮ ‬هم‮ ‬دست‮ ‬کم‮ ‬نگیر

به‮ ‬زندگیت‮ ‬ایمان‮ ‬داشته‮ ‬باش‮ ‬تا‮ ‬بشه‮ ‬تموم‮ ‬قشنگی های‮ ‬دنیا‮ ‬مال‮ ‬تـــو
این‮ ‬مطلب ‬رو‮ ‬برای‮ ‬ده‮ ‬نفر‮ ‬که‮ ‬لیاقتش‮ ‬رو‮ ‬دارن‮ ‬بفرست
اگه‮ ‬ده‮ ‬نفر‮ ‬پیدا‮ ‬نکردی‮ ‬در‮ ‬خودت‮ ‬تجدید‮ ‬نظر‮ ‬کن

‮ مهربانی‮ ‬یعنی‮ ‬فرستادن‮ ‬یک‮ ‬نامه‮ ‬به‮ ‬یک‮ ‬دوست…