خبرنگار:علي مختاري| تیم فوتبال شهدای دودج در یک بازی دوستانه با نتیجه سه بر یک وحدت ایزدخواست را شکست داد. به گزارش داریون نما ،در این دیدار که جمعه صبح در زمین ورزشی شهید زیخانی برگزار شد برای شهدای دودج ،کامران زارعی 33مهدی بهمنی 50و قاسم زارعی 80گلزنی کردند.تنها گل ایزدخواست هم مهدی وحدانی در […]

خبرنگار:علي مختاري|

تیم فوتبال شهدای دودج در یک بازی دوستانه با نتیجه سه بر یک وحدت ایزدخواست را شکست داد.

به گزارش داریون نما ،در این دیدار که جمعه صبح در زمین ورزشی شهید زیخانی برگزار شد برای شهدای دودج ،کامران زارعی 33مهدی بهمنی 50و قاسم زارعی 80گلزنی کردند.تنها گل ایزدخواست هم مهدی وحدانی در دقیقه 73وارد دروازه میزبان کرد.

تيم فوتبال شهداي دودج

دراین بازی خوب  تیم میزبان موقعیت های فراوانی توسط مهدی مختاری ،اکبر زارعی و علی صبوری از دست داد.ضمن اینکه بازیکنان جوان ایزدخواست هم بازی قابل قبولی ارئه دادند.

داور این بازی هم در چند نوبت بازیکنان خطاکار هر دو تیم را با کارت زرد جریمه کرد.

قضاوت این بازی بعهده حجت امیدوار به کمک ابراهیم زارعی و محمدرضافرهادی بود