بهرام كرمدار| به دليل شرايط كاري و مشغله اين روزهاي هيات فوتبال استان، توفيق حضور در داريون و مصاحبت با دوستان كمتر نصيبم مي شود اما خدا را شكر سايت داريون نما هست و هر شب مي توانم پس از كار روزانه با مرور آن دوري از زادگاهم را حس نكنم. چندي پيش از طريق […]

بهرام كرمدار|

به دليل شرايط كاري و مشغله اين روزهاي هيات فوتبال استان، توفيق حضور در داريون و مصاحبت با دوستان كمتر نصيبم مي شود اما خدا را شكر سايت داريون نما هست و هر شب مي توانم پس از كار روزانه با مرور آن دوري از زادگاهم را حس نكنم.
چندي پيش از طريق سايت داريون نما حرفهاي حجت الاسلام عزيزي امام جمعه محبوب داريون را مي خواندم. به راستي وي همواره به نكات مهمي اشاره مي كند.
امام جمعه داريون در بخشي از حرفهايش از بخش شدن داريون صحبت كرده بود و اينكه براي تبديل داريون به بخش يايد همه داريوني ها همت كنند.
به نظرم حرف امام جمعه فصل الخطاب است. همه داريوني ها در هر كجا كه هستند بايد هر كمكي از دستشان بر مي آيد براي بخش شدن داريون انجام دهند.


معتقدم بخش شدن داريون يك عزم عمومي را طلب مي كند. يك خرد جمعي و يك همراهي عظيم مردمي.
مردم داريون نشان داده اند هر وقت كه بخواهند مي توانند كارهاي بزرگي براي منطقه خود انجام دهند. اين به هيچ عنوان حرفي به گزاف نيست.
معلم،فرهنگي،كشاورز،دامدار،بنا،ورزشكار،مغازه دار، كارمند و… همه و همه بايد تلاش كنيم تا آرزوي ديرينه مردم داريون براي بخش شدن تحقق يابد.
پبشنهاد بنده در اين رابطه اين است كه يك ستاد مثلا با نام ستاد بخش شدن داريون با محوريت امام جمعه محترم و البته همراهي مردم و مسوولين و علي الخصوص شوراي شهر شكل گيرد و در اين ستاد همه مردم بتوانند نام نويسي كنند و اعلام كنند كه براي تبديل داريون به بخش چه كاري مي توانند انجام دهند.
مي خواهم بگويم همه ما مردم داريون در هر شغل و جايگاهي كه هستيم بايد براي پيشرفت داريون كمك كنيم.
همين كه اعضا اين ستاد زياد باشد خود روحيه اي است براي امام جمعه محترم و اعضاي شوراي شهر تا با حمايت هاي خوب مردمي و با قوت به كارشان ادامه دهند.
اين مبحث را همين جا تمام مي كنم و بقيه حرفها را موكول مي كنم به مطلب بعدي.
حق يارتان.