جهانبخش خورشيدي داريوني| آیا می دانید در کشور عزیز و پهناور مان جاهای وجود داره که همنام شهر ما یعنی داریون هستند . با اجازه شما عزیزان به معرفی یکی از همین مکانها که همنام شهرمان هست.می پردازم که فکر کنم برای همشهریان عزیز خالی از لطف نباشه. از آنجا که نام داریون برگرفته از […]

جهانبخش خورشيدي داريوني|

آیا می دانید در کشور عزیز و پهناور مان جاهای وجود داره که همنام شهر ما یعنی داریون هستند . با اجازه شما عزیزان به معرفی یکی از همین مکانها که همنام شهرمان هست.می پردازم که فکر کنم برای همشهریان عزیز خالی از لطف نباشه.
از آنجا که نام داریون برگرفته از اسامی و نام های زمان هخامنشیان است و این سلسله نیز در جنوب ایران قدیم پا به عرصه تاریخ گذاشتند پس باید در جنوب کشور به دنبال مکان ویا جای هم نام شهر عزیزمون بگردیم
بله عزیزان همین جا باید به شما بگویم که در استان خوزستان ودر شهر شوشتر نهر یا کانالی بنام داریون وجود داره که قدمت آن به 3500 سال قبل برمیگرده که نظر شما رو به توضیحاتی درباره این کانال جلب می کنم:

حفر كانال داریون را برخی از متون تاریخی به دوره حكومت داریوش اول هخامنشی نسبت می دهند كه حدود قرن پنجم قبل از میلاد است.
نهر داریون(دارا) پس از شاخه گرگر دومین كانال دست كند بزرگ شوشتر است كه زمینهای كشاورزی میان دو شاخه اصلی كارون و شاخه گرگر را به علت ارتفاع بالای این زمینها نسبت به رودخانه آبیاری می كند. داریون برگرفته از نام داریوش است. در نوشته مورخان یونانی داریوش را داریون معرفی می كنند. این نهر تنها سازه آبی شوشتر است كه پس از گذشت قرنها همچنان نام بانی خویش را یدك می كشد. پل بند شادروان حدود 300 متر پایین تر از آبگیرهای نهر داریون سطح آب را برای سوار شدن بر نهر داریون بالا می آورد. این نهر نه تنها آب مورد نیاز كشاورزی ساكنان شهر را تأمین می كند بلكه با حفر تونل های آب بر نیز مانند قنات آب را به درون شوادان(زیر زمین) منازل بافت قدیم هدایت می كرد. اگرچه بسياری از مورخین پل بند شادروان را از سازه های آبی دوره ی ساسانی می دانند، اما با توجه به وجود نهر داریون در دوره هخامنشی و قرار داشتن ارتفاع آبگیرهای نهر داریون در فاصله ای بالاتر از سطح آب رودخانه در دوره كم آبی می توان به وجود پل بند شادروان در دوره هخامنشی نیز با قطعیت نظر داد و بطور حتم در دوران ساسانی مجدداً باز سازی شده است.
در سالهای اخیر نهرداریون توسط وزارت نیرو بازسازی شده است.سر دهانه های این نهر در ساحل راست رودخانه شطیط درصخره های زیر قلعه سلاسل قرار دارد.
خوب همشهری های عزیز متوجه شدید که همنام با شهرمون یک نهر هم در شوشتر با همین نام وجود داره .و ای کاش که یک نهر یا کانال مانند همین نهر”البته از نوع پرآبش” از وسط یا اطراف شهرما می گذشت واینقدر کشاورزان زحمتکش ما غصه کم آبی را نمی خوردند.
انشاالله که در آینده این آرزو محقق بشه ومسئولین فکری به حال این معضل بزرگ بکنند تا اینهمه شاهد بیابانی شدن زمین های اطراف شهرمون نباشیم ویا شاهد مهاجرت افراد از این شهر یا روی آوردن جوانان به بعضی از شغل های کاذب نباشیم