خبرنگار:علي مختاري| تیم فوتبال شهدای دودج شیرازدر یک بازی دوستانه برابرتیم پیشکسوتان این بخش به پیروزی دست یافت. به گزارش داريون نما دراین بازی که روزشنبه در زمین شهید زیخانی دودج برگزار شد تیم شهدا با نتیجه شش برسه پیشکسوتان شاهین را با شکست بدرقه کرد. اسکندر قجری، سید علاالدین حسینی و اصغر اکبری برای […]

خبرنگار:علي مختاري|

تیم فوتبال شهدای دودج شیرازدر یک بازی دوستانه برابرتیم پیشکسوتان این بخش به پیروزی دست یافت.
به گزارش داريون نما دراین بازی که روزشنبه در زمین شهید زیخانی دودج برگزار شد تیم شهدا با نتیجه شش برسه پیشکسوتان شاهین را با شکست بدرقه کرد.

اسکندر قجری، سید علاالدین حسینی و اصغر اکبری برای پیشکسوتان شاهین گلزنی کردند ، فرج امیدوار دو گل و آرش زارعی ، مهدی مختاری، قاسم زارعی و کامبیز بهمنی هم گل های تیم شهدا را به ثمر رساندند.

این دیدار را علی زارعی ،سعید مختاری ، مرتضی برنجی و الماس زارع قضاوت کردند.